Home Driekoningen Donateursactie Projecten

Ondersteun onze projecten

Het PMC kan rekenen op een vaste groep donateurs. Elk jaar in maart krijgen de donateurs een verzoek om weer een bijdrage over te maken. Ieder bedrag is daarbij welkom, er is geen minimum bijdrage.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Word dan donateur:
NL31 RABO 0155 7954 65, t.n.v. RK Parochie Heilige Willibrord, inzake PMC Waalre.
PMC Waalre heeft ANBI-status: RSIN 002609411.

Voor meer informatie:
dhr. Henry Karsmakers, tel. 040-2215584
of mail naar pmcwaalre@gmail.com.